6-

.. .
. .


: ., -. . (812kb).
: . -. (656kb).

:
1 (84)
-. 2 (7,4)

6- ,

., 121 ., XVI.17-24

16.17 , , , , , . 18 , , . 19 ; , , . 20 . ! . 21 , , , , . 22 , , . 23 , . , , . 24 . .

 

 

(? 7.) a, 1 2, 1z t s 3 0, z, 3y 2 1z, 3 1z t 1: j D a } rY 0, Y e: 5 1 2 3 e a A 0. a a 1. az 4 a: y a y w h l0, h 0. G 1 1 Y 8 2 az 0. d D aw } rA a. 1. y a fe 0, 3 j 3 aw 3 wa, H 2. y 2 (3) e, a a E, D. y 2 a 1 0 3 R S. y 2 3a 1 a, 3 a a. d D aw } rA a. 1.

 

 

 

17 Παρακαλ δ μς, δελφο, σκοπεν τος τς διχοστασας κα τ σκνδαλα παρ τν διδαχν ν μες μθετε ποιοντας, κα κκλνατε π' ατν· 18 ο γρ τοιοτοι τ Κυρίῳ μν ησο Χριστ ο δουλεουσιν, λλ τ αυτν κοιλίᾳ, κα δι τς χρηστολογας κα ελογας ξαπατσι τς καρδας τν κκων· 19 γρ μν πακο ες πντας φκετο. χαρω ον τ φ' μν· θλω δ μς σοφος μν εναι ες τ γαθν, κεραους δ ες τ κακν. 20 δ Θες τς ερνης συντρψει τν σατανν π τος πδας μν ν τχει. χρις το Κυρου μν ησο μεθ' μν. 21 σπζονται μς Τιμθεος συνεργς μου, κα Λοκιος κα Ἰάσων κα Σωσπατρος ο συγγενες μου. 22 σπζομαι μς γ Τρτιος γρψας τν πιστολν ν Κυρίῳ. 23 σπζεται μς Γϊος ξνος μου κα τς κκλησας λης. σπζεται μς ραστος οκονμος τς πλεως κα Κοαρτος δελφς. 24. χρις το Κυρου μν ησο Χριστο μετ πντων μν· μν.

6- ,

., 51 ., XIII.10-23

13.10 : ? 11 : , , . 12 , ; , , . 13 , , , . 14 , : , , , . 15 , , , , , , , ( 6.9-10). 16 , , , . 17 , , , , , , . 18 . 19 , : . 20 , ; 21 : , . 22 , , , . 23 , , , , .

 

 

(? 7.) ez , 1 } 72 3w2, 0: 2 1 l 0w; ta E 5: w a 2 4 rz cw, w4 2 4: 4 4, az 3Y 3 y (3Y): 4 4, 3 4 4, 0z t w2: w2 a 1 l 5, w 1z 1z, 3 h h, : 3 az 1 b0 3a, 0: y h, 3 4 : 3 s , 3 4 1: e j 1, 3 1 sw h, 3 2 1, A z n1, 3 1 h, 3 e , 3 sz, 3 32 5. † l1 nA, w 1z, 3 a, w h:

1 l a, w 0 b0 3 d 1, 1, 3 1, 3 h, h, 3 h. h h 1 w: s h 0 rz 3 a, 0 a 3 a z e 3w2: E 4, 4 2 z. a z, E 4 h 0 3 a e 5: 4 0 , e 4: h a 32 e E a, sz. z e, E 4 h 0, 3 a w2 3 e a s 0, 3 8 A a. z 0 2, E 4 h 0 3 az: 4 w 0 0 3 1 2, s, 1z.

 

 

 

10 Κα προσελθντες ο μαθητα επον ατ· Δι τ ν παραβολας λαλες ατος; 11 δ ποκριθες επεν ατος· τι μν δδοται γνναι τ μυστρια τς βασιλεας τν ορανν, κενοις δ ο δδοται. 12 στις γρ χει, δοθσεται ατ κα περισσευθσεται· στις δ οκ χει, κα χει ρθσεται π' ατο. 13 δι τοτο ν παραβολας ατος λαλ, τι βλποντες ο βλπουσι κα κοοντες οκ κοουσι οδ συνιοσι, 14 μποτε πιστρψωσι· κα ττε πληρωθσεται ατος προφητεα σαου λγουσα· κο κοσετε κα ο μ συντε, κα βλποντες βλψετε κα ο μ δητε· 15 παχνθη γρ καρδα το λαο τοτου, κα τος σ βαρως κουσαν, κα τος φθαλμος ατν κμμυσαν, μποτε δωσι τος φθαλμος κα τος σν κοσωσι κα τ καρδίᾳ συνσι κα πιστρψωσι, κα ἰάσομαι ατος. 16 μν δ μακριοι ο φθαλμο τι βλπουσι, κα τ τα μν τι κοουσιν. 17 μν γρ λγω μν τι πολλο προφται κα δκαιοι πεθμησαν δεν βλπετε, κα οκ εδον, κα κοσαι κοετε, κα οκ κουσαν. 18 μες ον κοσατε τν παραβολν το σπεραντος. 19 παντς κοοντος τν λγον τς βασιλεας κα μ συνιντος, ρχεται πονηρς κα αρει τ σπαρμνον ν τ καρδίᾳ ατο· οτς στιν παρ τν δν σπαρες. 20 δ π τ πετρδη σπαρες, οτς στιν τν λγον κοων κα εθως μετ χαρς λαμβνων ατν· 21 οκ χει δ ῥίζαν ν αυτ, λλ πρσκαιρς στι, γενομνης δ θλψεως διωγμο δι τν λγον εθς σκανδαλζεται. 22 δ ες τς κνθας σπαρες, οτς στιν τν λγον κοων, κα μριμνα το αἰῶνος τοτου κα πτη το πλοτου συμπνγει τν λγον, κα καρπος γνεται. 23 δ π τν γν τν καλν σπαρες, οτς στιν τν λγον κοων κα συνιν, ς δ καρποφορε κα ποιε μν κατν, δ ξκοντα, δ τρικοντα.

6- ,

1 ., 122 ., I.1-9

1.1 , , , 2 , , , , , , : 3 , , . 4 , , . 5 , , - 6 , - 7 , , , 8 , . 9 , , .

 

 

(? 7.) av, a c } r0 0 9, 3 wfe a, R 9 y jf, 71 r }, 6, a 4z D aw } rA, s , 3 a: d a 3 1 t G n7A aw 3 D } rA. 2 G 2 A a, d 9 a a r }, w e 1z e, s 0 3 s a, r0 31z a: w a 1z 31 a, a tez D aw } rA, 4 3 1 a a A 1 e D aw } rA. ¸ G, 4 a h ne 7 3w2 } rA, D aw.

 

 

 

1 Παλος, κλητς πστολος ησο Χριστο δι θελματος Θεο, κα Σωσθνης δελφς, 2 τ κκλησίᾳ το Θεο τ οσ ν Κορνθ, γιασμνοις ν Χριστ ησο, κλητος γοις, σν πσι τος πικαλουμνοις τ νομα το Κυρου μν ησο Χριστο ν παντ τπ ατν τε κα μν· 3 χρις μν κα ερνη π Θεο πατρς μν κα Κυρου ησο Χριστο. 4 Εχαριστ τ Θε μου πντοτε περ μν π τ χριτι το Θεο τ δοθεσ μν ν Χριστ ησο, 5 τι ν παντ πλουτσθητε ν ατ, ν παντ λγ κα πσ γνσει, 6 καθς τ μαρτριον το Χριστο βεβαιθη ν μν, 7 στε μς μ στερεσθαι ν μηδεν χαρσματι, πεκδεχομνους τν ποκλυψιν το Κυρου μν ησο Χριστο· 8 ς κα βεβαισει μς ως τλους νεγκλτους ν τ μρ το Κυρου μν ησο Χριστο. 9 πιστς Θες δι' ο κλθητε ες κοινωναν το υο ατο ησο Χριστο το Κυρου μν.

6- ,

., 52 ., XIII.24-30

13.24 : , . 25 , . 26 , . 27 , : ! ? ? 28 : . : , , ? 29 : ; , , . 30 ; : , ; .

 

 

(? 7.) E D 1 : 0z r c , z 0 z e: s w, 1 a 3w2 3 z e 1 3 t1: 3a zE A 3 0 2, A k1z 3 e. e 2 1, 3Y: 0, 0 z z 32 e; ty u5 4 e; E 5: a E 2. 1 3Y: 0 u5, e 3e |; E (5): 2: A a e, 0 yw 1 (3) 1: a 2 nE yw a: 3 ez a Y a: 1 e e 3 z1 5 2, w 2 |: 1 1 1 2.

 

 

 

24 Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων· Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ· 25 ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἔσπειρε ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν. 26 ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησε, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια. 27 προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ· κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια; 28 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς· ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι εἶπον αὐτῷ· θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά; 29 ὁ δέ ἔφη· οὔ, μήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον· 30 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ, καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς· συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου.

6- ,

1 ., 127 ., II.9-III.8

2.9 , , , , ( 64,4). 10 ; , . 11 , , , ? , . 12 , , ; 13 , , . 14 , , , ; , . 15 , . 16 , ? . 3.1 , , , , . 2 , , , ; 3 . , , ? ? 4 : , : , ? 5 ? ? , , . 6 , , . 7 , . 8 ; .

 

 

(? 7.) a, 4 1, 3 h, 3 e 0, 0 G 1z 32. a G th 4 1: 3y, 3 6 9z. 0 t B, , 0 y , y e; a 3 9z 0 , 0 9. h y j w2 s, 4 t G, t G z a, 3 0 e z y , e aw, Hz 0 a. e e 9z: 30 3Y 4, 3 0 , E 0 zyz. 0 zy w , a 0 t 31w zyz. 0 D, 4 38z1 5; h r0 4. # , a, 0 a 0 w H, w Hz, w e r. 0 2 1, a: 4 u5 a, E 3E 0 7, 3e 0 3E. # a 3 1z 3 a, 0 3E 3 0; #a 0 2: w 4 av, j : H: 0 3E; 2 u5 4 av; 0 H; 0 1, 4 , 3 y D E. 1, H 2, G 2: az 4 2, sz, az G. az 3 sz 31 3A: j 2 Y 1 Y Y.

 

 

 

9 λλ καθς γγραπται, φθαλμς οκ εδε κα ος οκ κουσε κα π καρδαν νθρπου οκ νβη, τομασεν Θες τος γαπσιν ατν. 10 μν δ Θες πεκλυψε δι το Πνεματος ατο· τ γρ Πνεμα πντα ρευν, κα τ βθη το Θεο. 11 τς γρ οδεν νθρπων τ το νθρπου ε μ τ πνεμα το νθρπου τ ν ατ; οτω κα τ το Θεο οδες οδεν ε μ τ Πνεμα το Θεο. 12 μες δ ο τ πνεμα το κσμου λβομεν, λλ τ Πνεμα τ κ το Θεο, να εδμεν τ π το Θεο χαρισθντα μν. 13 κα λαλομεν οκ ν διδακτος νθρωπνης σοφας λγοις, λλ' ν διδακτος Πνεματος γου, πνευματικος πνευματικ συγκρνοντες. 14 ψυχικς δ νθρωπος ο δχεται τ το Πνεματος το Θεο· μωρα γρ ατ στι, κα ο δναται γνναι, τι πνευματικς νακρνεται. 15 δ πνευματικς νακρνει μν πντα, ατς δ π' οδενς νακρνεται. 16 τς γρ γνω νον Κυρου, ς συμβιβσει ατν; μες δ νον Χριστο χομεν.

3.1 Κα γ, δελφο, οκ δυνθην λαλσαι μν ς πνευματικος, λλ' ς σαρκνοις, ς νηποις ν Χριστ. 2 γλα μς πτισα κα ο βρμα. οπω γρ δνασθε. λλ' οτε τι νν δνασθε· τι γρ σαρκικο στε. 3 που γρ ν μν ζλος κα ρις κα διχοστασαι, οχ σαρκικο στε κα κατ νθρωπον περιπατετε; 4 ταν γρ λγ τις, γ μν εμι Παλου, τερος δ, γ πολλ, οχ σαρκικο στε; 5 Τς ον στι Παλος, τς δ πολλς λλ' δικονοι δι' ν πιστεσατε, κα κστ ς Κριος δωκεν; 6 γ φτευσα, πολλς πτισεν, λλ' Θες ηξανεν· 7 στε οτε φυτεων στ τι οτε ποτζων, λλ' αξνων Θες. 8 φυτεων δ κα ποτζων ν εσιν· καστος δ τν διον μισθν λψεται κατ τν διον κπον.

6- ,

., 53 ., XIII.31-36

13.31 : , , 32 , , , , , . 33 : , , , , . 34 , , 35 , : , (. 77,2). 36 , , .

 

 

(? 7.) E D 1 : 0 4 r c e y, 4 e z e, 4 a w 4 t : 3a e, 0 () e 4 3 a e, w 2 1 1 3 a 3w2. $ 1 l 5: 0 4 r c a, 30 e A 2 a e 2, 0 0 . ѳ l } 1 0w, 3 8 1 0 l 6: w yz e b0, 0: te 1 A : th 1z t ez j. A a 0, 1 0 }.

 

 

 

31 Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων· Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ· 32 ὃ μικρότερον μέν ἐστι πάντων τῶν σπερμάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῇ μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστὶ καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. 33 Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς· Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 34 Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις, καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς· 35 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου, ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 36 Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ.

6- ,

1 ., 129 ., III.18-23

3.18 , . , , . 19 , : (. 5,13). 20 : , (. 93,11). 21 , ; : 22 , , , , , , , , - . 23 - , - .

 

 

(? 7f.) , 0 E a: 2 1z y h a e, y a, w y y. y j w2 y G 4, 1 4: az { a 4. # a: D 1z *, w y y. Ҹ 0 az , y: av, 32 H, 32 1, 32 j, 32 0, 32 e, 32 z, 32 {z, y: h rH, r0 9.

* y

 

 

 

18 Μηδεςαυτνξαπαττω· ε τις δοκε σοφς εναινμνν τ αἰῶνι τοτ, μωρς γενσθω, να γνηται σοφς. 19 γρ σοφα το κσμου τοτου μωρα παρ τ Θεῷ ἐστι· γγραπται γρ· δρασσμενος τος σοφοςν τ πανουργίᾳ ατν. 20 κα πλιν· Κριος γινσκει τος διαλογισμος τν σοφν, τι εσ μταιοι. 21 στε μηδες καυχσθωννθρποις· πντα γρμνστιν, 22 ετε Παλος ετεπολλς ετε Κηφς ετε κσμος ετε ζω ετε θνατος ετενεσττα ετε μλλοντα, πνταμνστιν, 23 μες δ Χριστο, Χριστς δ Θεο.

6- ,

., 54 ., XIII.36-43

13.36 : . 37 : ; 38 ; - , - ; 39 , , ; , . 40 , , . 41 , , 42 : . 43 , , , , !

 

 

(? 7.) ez , e } 0, 1 Y 72 3w2, 0: 2 a 1 e e. ta E 5: z 0 z 4 7 l: 2 4 j: 0 z, j y 7 rz, e y h s: a z 5 4 a: a 1 4: a G y. u5 a e 3 ne a, aw y a w2: 0 7 l G , 3 y t rz 3w2 a 3 s 0 3 e 5 e : Y y a 3 e H: A d sz w 0 r n7A 4. #z h h.

 

 

 

36 Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ. 37 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου· 38 ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος· τὸ δὲ καλὸν σπέρμα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ· 39 ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος· ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια τοῦ αἰῶνός ἐστιν· οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. 40 ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ καίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος· 41 ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν, 42 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 43 Τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

6- ,

1 ., 130 ., IV.5-8

4.5 , , , , . 6 , , , , , . 7 ? , ? , , ? 8 , , . , , !

 

 

(? l t Y.) a, e e 0 1, 0 1 D, 4 e z 2 3 8z1 1z, 3 A A y y t G. ѳ , a (), w1 E 3 H a a, t a ez a 1 y, 31 31 ez a. 0 S a; 0 4, 3H s; 3 s 32, 2 az w e; E, h 3E, E, 1z, 8 a 1z: 3 q, 2 1z 3E, 3 2 h a a.

 

 

 

5 ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ Κύριος, ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν, καὶ τότε ὁ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. 6 Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλὼ δι' ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ὃ γέγραπται φρονεῖν, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου. 7 τίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών; 8 ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ, ἤδη ἐπλουτήσατε, χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε· καὶ ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συμβασιλεύσωμεν.

6- ,

., 55 ., XIII.44-54

13.44 : , , , , , , , . 45 : , , 46 , , , , . 47 : , , , 48 , , , , , . 49 : , 50 : . 51 : ? : , ! 52 : , , , . 53 , . 54 , , .

 

 

(? 7.) E D 1 : 0 4 r c 0 e , 4 2, 3 t a 3w2 4, 3 , 36 4, e, 3 y 2 2. a 0 4 r c Y, 4 0 1, 4 31 1, e E , 36 3s, 3 2 32. a 0 4 r c e e 0 3 t sw 0 a, 4 3A 30z, 30 5 a, 3 3a Hz y, 6z 30 0. aw y a : 3h G, 3 ta 6z t 2 d, 3 e 5 e : Y y a 3 e H. l 5 }: ; 0 3Y: 4, D. E 5: w2 a s 1, 1z r c, 0 4 1, 4 30 t 0 w2 Hz 3 1z. # h, 3A A } 6 , e ty. # e ne E, a 5 0 4,

 

 

 

44 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψε, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πάντα ὅσα ἔχει πωλεῖ καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον. 45 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας· 46 ὃς εὑρὼν ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακε πάντα ὅσα εἶχε καὶ ἠγόρασεν αὐτόν. 47 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ· 48 ἣν, ὅτε ἐπληρώθη, ἀναβιβάσαντες αὐτὴν ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἀγγεῖα, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. 49 οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος. ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσι τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων 50 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 51 Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Συνήκατε ταῦτα πάντα; λέγουσιν αὐτῷ, Ναί Κύριε. 52 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά. 53 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας, μετῆρεν ἐκεῖθεν. 54 καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν

6- ,

., 100 ., IX.1-5

9.1 , , , , 2 : 3 , , 4 , , , , , , ; 5 , , , , .

 

 

(? R.) a, 4 0 r, Y, y 2 0 e h, w 0 2 4 ez 3 1z e Y: 1 h S a te h t rA a e, 0 1 0, 5 y }j, 4 7e 3 a, 3 3 e, 3 e 3 z: 4 n2, 3 t 1 r0 0, h 8 G ce , 1.

 

 

 

1 λθειαν λγω ν Χριστ, ο ψεδομαι, συμμαρτυροσης μοι τς συνειδσες μου ν Πνεματι γίῳ, 2 τι λπη μο στι μεγλη κα διλειπτος δνη τ καρδίᾳ μου. 3 ηχμην γρ ατς γ νθεμα εναι π το Χριστο πρ τν δελφν κατ σρκα, 4 οτινς εσιν σραηλται, ν υοθεσα κα δξα κα α διαθκαι κα νομοθεσα κα λατρεα κα α παγγελαι, 5 ν ο πατρες, κα ξ ν Χριστς τ κατ σρκα, ν π πντων Θες ελογητς ες τος αἰῶνας· μν.

6- ,

., 32 ., IX.18-26

9.18 , , : ; , , . 19 , , . 20 , , , , . 21 : , . 22 , , : , ! . . 23 , 24 : ; , . . 25 , , , , . 26 .

 

 

(? l.) ez , s e } azz 3Y, 0z, w 2 S 7 : e 2 2 y 2, 3 e. # a } e 4, 3 72 3w2. # E, A 1 az , y 2, yz 1 1 3w2, 0 : 0w yz 1 3w2, 7e y. } az 3 1 5, E: a, 2, S 7e z. # 7e h A t A w2. # e } 0 s, 3 1 2 3 0 0z, l 5: t1, 1, 1. # az 3Y. #a 3a h 0, e 5 y: 3 A 1. # 3h S e 2 0.

 

 

 

18 Τατα ατο λαλοντος ατοςδοὺ ἄρχων ες προσελθν προσεκνει ατ λγωντι θυγτηρ μουρτιτελετησεν·λλὰ ἐλθνπθες τν χερ σουπ' ατν κα ζσεται. 19 καὶ ἐγερθες ὁ Ἰησοςκολοθησεν ατ κα ο μαθητα ατο. 20 Καὶ ἰδο γυν, αμορροοσα δδεκατη, προσελθοσαπισθενψατο το κρασπδου τοῦ ἱματου ατο· 21 λεγεν γρναυτ, Ἐὰν μνονψωμαι τοῦ ἱματου ατο, σωθσομαι. 22 δὲ Ἰησοςπιστραφες καὶ ἰδν ατν επε· Θρσει, θγατερ· πστις σου σσωκ σε. καὶ ἐσθη γυνὴ ἀπ τςραςκενης. 23 Καὶ ἐλθν ὁ Ἰησος ες τν οκαν τοῦ ἄρχοντος καὶ ἰδν τος αλητς κα τνχλον θορυβομενον λγει ατος· 24 ναχωρετε· ο γρπθανε τ κορσιονλλ καθεδει· κα κατεγλων ατο. 25 τε δὲ ἐξεβλθη ὁ ὄχλος, εσελθνκρτησε τς χειρς ατς, καὶ ἠγρθη τ κορσιον. 26 καὶ ἐξλθεν φμη ατη εςλην τν γνκενην.

6- ()

., 110 ., XII.6-14

12.6 , , , , ; 7 , ; - ; 8 , ; , ; , ; , . 9 ; , ; 10 ; ; 11 ; ; ; 12 ; , ; 13 ; . 14 ; , .

 

 

(? Ri.) a, 3y z d a a 6: b0, : e, e: s, e: az, e: az, : s*, a: 1z, 0 3e. 2 : 1z aw, sz l0: 1 y y e: e y y 0 s: a 1, y s, D 0: a az, H s, 1 a: e h waz, 1z az: s sz 2: 1, 1.

* az

 

 

 

6 ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, 7 εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, 8 εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδοὺς, ἐν ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι. 9 Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, 10 τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, 11 τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, 12 τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, 13 ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. 14 εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε.

6- ()

., 29 ., IX.1-8

9.1 , , . 2 , , . , , : , ! . 3 : . 4 , , : ? 5 : ,   : ? 6 , , - : , . 7 , . 8 , , , .

 

 

(? 7f.) ez , } a, e 3 1 0 a. # E, 0 3Y a (1), n a: 3 1 } 4, E a: a, a, taz 2 2 2. # E, t 6 : e y. # 1 } 1z 4, E: y 2 h z a 1; 0 4 0 2: taz 2 2: 32 2: a 3 2; , w a 4 7 l 2 ta 2: A l a: a, 2 0 3 32 0 0. # a, (e 0,) 4 0 0. 1 0 1z 3 a G, a a y w.

 

 

 

1 Κα μβς ες πλοον διεπρασεν κα λθεν ες τν δαν πλιν. 2 Κα δο προσφερον ατ παραλυτικν π κλνης βεβλημνον. κα δν ησος τν πστιν ατν επεν τ παραλυτικ· Θρσει, τκνον· φωντα σοι α μαρται σου. 3 κα δο τινες τν γραμματων επον ν αυτος· Οτος βλασφημε. 4 κα εδς ησος τς νθυμσεις ατν επεν· να τ μες νθυμεσθε πονηρ ν τας καρδαις μν; 5 τ γρ στιν εκοπτερον, επεν, φωντα σου α μαρται, επεν, γειρε κα περιπτει; 6 να δ εδτε τι ξουσαν χει υἱὸς το νθρπου π τς γς φιναι μαρτας ττε λγει τ παραλυτικ· γερθες ρν σου τν κλνην κα παγε ες τν οκν σου. 7 κα γερθες πλθεν ες τν οκον ατο. 8 δντες δ ο χλοι θαμασαν κα δξασαν τν Θεν τν δντα ξουσαν τοιατην τος νθρποις.